NO-niebo_jas
Tytan
scianka_3w_jas

Program FINANSOWO KSI臉GOWY przeznaczony jest dla firm zobowi膮zanych do prowadzenia pe艂nej ksi臋gowo艣ci wed艂ug zasad okre艣lonych w Ustawie o Rachunkowo艣ci.

PROGRAM OBEJMUJE:

 • prowadzenie ewidencji obrot贸w na wszystkich kontach zgodnie z postanowieniami  zak艂adowego planu kont;
 • automatyczne kontrolowanie dokonywanych zapis贸w ksi臋gowych;
 • emisj臋 szeregu zestawie艅 zawieraj膮cych komplet informacji o operacjach ksi臋gowych, stanie kont i wynikach finansowych przedsiebiorstwa;
 • rozliczanie kontrahent贸w (Nabywc贸w oraz Dostawc贸w) z mo偶liwo艣ci膮 wykonania szeregu zestawie艅 np. kontrahenci rozliczeni, kontrahenci nierozliczeni itp.;
 • ponadto: wezwania p艂atnicze, noty odsetkowe, druk polecenia przelewu, druk potwierdzenia sald;
 • automatyczne drukowanie not odsetkowych i wezwa艅 dla nabywc贸w wybranych wed艂ug okre艣lonych kryteri贸w;
 • Rozrachunki -mo偶liwo艣膰 wykonania analizy termin贸w nierozliczonych faktur w podziale na dowolnie okre艣lone przedzia艂y ( np.: 30, 60, 90, 180, 365 dni po terminie )
 • rozliczanie koszt贸w w powi膮zaniu z programem REJESTRY VAT (zakup materia艂贸w, us艂ug , inwestycji czy remont贸w).
 • mechanizmy automatycznego powi膮zania z programami rozliczeniowymi ZBYT WODY /WYW脫Z NIECZYSTO艢CI/ ZBYT CIEP艁A/ FAKTUROWANIE
 • Funkcja Importu dekret贸w z innych program贸w z bardzo wygodnym podgl膮dem wszystkich dokument贸w oczekuj膮cych na zaksi臋gowanie
 • Wydruk Ksi臋ga G艂贸wna zawieraj膮cy wykaz wszystkich zapis贸w na danym koncie wraz z numerem pozycji Dziennika.
 • Zestawienie obrot贸w ksi臋gowych wed艂ug Paragraf贸w.

CECHY U呕YTKOWE:

 • konwersacyjny spos贸b obs艂ugi, sta艂y podgl膮d do kartotek kont i obrot贸w podczas ksi臋gowania;
 • mo偶liwo艣膰 ksi臋gowania w wielu otwartych okresach (miesi膮cach);
 • uruchomienie opcji ksiegowania 13 miesiaca,
 • mo偶liwo艣膰 jednoczesnej pracy na wielu stanowiskach w sieci komputerowej;
 • obs艂uga programu jest bardzo prosta i mo偶e by膰 prowadzona w dziale ksi臋gowo艣ci bez pomocy specjalisty z dziedziny informatyki;
 • automatyka rozksi臋gowania wybranych kont:
  • swobodne w艂膮czanie / wy艂膮czanie automatyki rozksi臋gowania,
  • elastyczne definiowanie kont powi膮zanych i ich zale偶no艣ci dla rozksi臋gowania,
  • szczeg贸lnie u偶yteczne przy ksi臋gowaniu sta艂ych op艂at, prowizji, narzut贸w na p艂ace, przeksi臋gowaniu koszt贸w;
 • automatyczne przygotowanie dokument贸w przeksi臋gowuj膮cych np. :
  • - przeksi臋gowanie koszt贸w po艣rednich na koniec miesi膮ca,
   - przeksi臋gowanie z zespo艂u 5 na 7,
   - przeksi臋gowanie koszt贸w i przychod贸w na wynik oraz inne podobne u艂atwienia,.;
 • mo偶liwo艣膰 ksi臋gowania z wykorzystaniem paragraf贸w bud偶etowych
 • mo偶liwo艣膰 rozbudowy i modyfikacji planu kont przez uprawnionego operatora
 • rozbudowane opisy operacji ksi臋gowych ; automatyczne powielanie opisu na kontach przeciwstawnych;
 • automatyczne przygotowanie dokument贸w przeksi臋gowuj膮cych
  • zamkni臋cie kr臋gu koszt贸w ( zesp贸艂 kont 4,6 i 7 )
 • w wersji sieciowej ka偶dy operator ma swoj膮 kartotek臋 OBROT脫W DZIENNYCH – u艂atwia to niezale偶ne, jednoczesne ksi臋gowanie r贸偶nych typ贸w dokument贸w, a nawet jednoczesne ksi臋gowanie dowod贸w z r贸偶nych miesi臋cy.
 • funkcja wsp贸艂pracy i automatycznego ksi臋gowania koszt贸w amortyzacji z programu TytanST
 • przygotowanie wydruku sprawozda艅:
 • Bilans, Rachunek zysk贸w i strat ( wariant kalkulacyjny, wariant por贸wnawczy), F-01, CIT-2
 • w ka偶dym miejscu programu jest dost臋pny kalkulator w celu dokonania dodatkowych oblicze艅;
 • notatnik - tworzenie notatek, zapisk贸w o sprawach do za艂atwienia;
 • program zoptymalizowany pod k膮tem szybko艣ci wykonywania operacji, uzyskiwania kluczowych danych  i zestawie艅 - natychmiastowy dost臋p do sald z dowolnego miesi膮ca.

DODATKOWE MO呕LIWO艢CI:

 • Tre艣膰 generowanych wezwa艅 i not odsetkowych swobodnie ustalana przez u偶ytkownika;
 • automatyczny bilans otwarcia nowego roku na podstawie bilansu zamkni臋cia starego roku;
 • mo偶liwo艣膰 ksi臋gowania dokument贸w nowego roku przed zamkni臋ciem starego roku;
 • mo偶liwo艣膰 doksi臋gowania dokument贸w do starego roku,
 • funkcja wsp贸艂pracy i automatycznego ksi臋gowania dokument贸w z innych program贸w np.: 
   • z programu REJESTRY VAT             
      • Rejestr贸w Zakupu /wiele rejestr贸w/
   • z program贸w fakturuj膮cych: ZBYT WODY, WYW脫Z NIECZYSTO艢CI, FAKTUROWANIA, ZBYTU CIEP艁A , GOSPODARKI MATERIA艁OWEJ,
      • Rejestr贸w Sprzeda偶y /polece艅 ksiegowania
   • z program贸w p艂acowych P艁ACE/KADRY
      • List p艂ac  
   • z programu TytanST
      • Dekrety amortyzacji  
   • mo偶liwo艣膰  powiaza艅 /wsp贸艂pracy ksi臋gowa艅 z innych program贸w (opcja wymagaj膮ca dostosowania standard贸w zapisu danych)

 

 • automatyczna wsp贸艂praca z programami ewidencji przelew贸w- KASA  BANK SUMATOR
 • funkcja wsp贸艂pracy i automatycznego ksi臋gowania koszt贸w amortyzacji z programu TytanST
 • program FK mo偶e wsp贸艂pracowa膰 z programami typu Home Banking i wymienia膰 informacj臋 z systemami bankowymi na poziomie plik贸w
 • program FK wsp贸艂pracuje z programem TARYFY umo偶liwiaj膮c przygotowanie i  wyodr臋bnienie danych wymaganych i niezb臋dnych do automatycznego przygotowania wniosku taryfowego.
 • pozwala tworzy膰 automatycznie dokumenty przeksi臋gowuj膮ce salda kont na inne konto lub kilka kont
 • automatyczny system wykonywania kopii bezpiecze艅stwa kartotek.
  • funkcja zabezpieczania danych na dysku sieciowym, no艣niku DVD/CD, dysku USB , dyskietkach FD/ZIP czy pami臋ci  ta艣mowej - streamer,
 • rozbudowane zosta艂y funkcje wyszukiwania informacji i dokument贸w ksi臋gowych

U艁ATWIENIA dla zak艂ad贸w BUD呕ETOWYCH !

 • W  wersji od 3.51 jest mo偶liwe zainstalowanie modu艂u dodatkowego 鈥濳si臋gowanie wg paragraf贸w" pozwalaj膮cego zrealizowa膰 wymogi zawarte w rozporz膮dzeniu MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla ....
  • Modu艂 dodatkowy pozwala na zapisanie przy ka偶dej pozycji dokumentu ksi臋gowego numeru paragrafu klasyfikacji bud偶. Numer paragrafu mo偶na wpisa膰 podczas ksi臋gowania dokumentu lub uzupe艂ni膰 p贸藕niej. W kartotece Obrot贸w Rocznych dost臋pne jest dodatkowe zestawienie pozwalaj膮ce wydrukowa膰 obroty konta za wybrany okres w podziale na paragrafy. Dzi臋ki temu nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej analityki.

WA呕NE i INTERESUJ膭CE u艂atwienie dla bran偶y WOD-KAN !

 • program FK wsp贸艂pracuje z programem TARYFY umo偶liwiaj膮c sprawne przygotowanie i  wyodr臋bnienie danych wymaganych i niezb臋dnych do automatycznego przygotowania wniosku taryfowego.
 • .

MODU艁Y DODATKOWE:

MODU艁 ksi臋gowania wed艂ug paragraf贸w:

W  wersji od 3.51 jest mo偶liwe zainstalowanie modu艂u dodatkowego 鈥濳si臋gowanie wg paragraf贸w" pozwalaj膮cego zrealizowa膰 wymogi zawarte w rozporz膮dzeniu MF z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie zasad rachunkowo艣ci oraz plan贸w kont dla ....

  • Modu艂 dodatkowy pozwala na zapisanie przy ka偶dej pozycji dokumentu ksi臋gowego numeru paragrafu klasyfikacji bud偶. Numer paragrafu mo偶na wpisa膰 podczas ksi臋gowania dokumentu lub uzupe艂ni膰 p贸藕niej. W kartotece Obrot贸w Rocznych dost臋pne jest dodatkowe zestawienie pozwalaj膮ce wydrukowa膰 obroty konta za wybrany okres w podziale na paragrafy. Dzi臋ki temu nie ma potrzeby tworzenia rozbudowanej analityki.

MODU艁 bankowo艣ci elektronicznej.:

 • Modu艂 pozwala uruchomi膰 elektroniczn膮 wsp贸艂prac臋 z systemami bankowymi-  r贸偶nymi standardami rozwi膮za艅 klasy HOME BANKING.
  • mo偶liwo艣膰 dostosowania do konkretnych standard贸w, specyfiki interfejs贸w bankowo艣ci banku prowadz膮cego.
 • U艂atwienie w przetwarzaniu informacji i czynno艣ci zwi膮zanych z p艂atno艣ciami wobec kontrahent贸w.

Projekt i Wykonanie TYTAN      ver.ds 15_07_28,  Ostatnia modyfikacja:13 wrze艣nia 2016  Generowano:13 wrze艣nia 2016  Platforma:Microsoft Windows  Ilo艣膰 stron:86

Wszelkie uwagi odno艣nie tej strony nale偶y kierowa膰 na adres:

 

Wszystkie nazwy handlowe i towar贸w wyst臋puj膮ce na tej stronie s膮 znakami towarowymi zastrze偶onymi lub nazwami zastrze偶onymi odpowiednich firm odno艣nych w艂a艣cicieli i zosta艂y zamieszczone wy艂膮cznie celem identyfikacji.