Dostarczamy odpowiednie moduły systemu ERP TYTAN SQL  po analizie potrzeb i inwentaryzacji stanu struktury informatycznej klienta.
        - rozwiązanie opieramy o nowoczesną i wydajną bazę PostgreSQL oraz zgodność z Windows 10/11 i Serwer 2019.
Instalujemy wymagane składniki na komputerach PC  i serwerach klientów w wersjach jednostanowiskowych, wielodostępnych i sieciowych.
        - umożliwiamy pracę zdalną  z wielu lokalizacji przez Internet w tym łączenie zdalnych oddziałów przez VPN.
        - uruchamiamy serwery aplikacji i serwery baz danych dedykowane do pracy lokalnej i zdalnej.
Zapewniamy szkolenie operatorów, sprawne wdrożenie i nadzór serwisowo- eksploatacyjny.
        - warianty wdrożenia, opieki i serwisu dostosowane do potrzeb i możliwości klienta.
        - opcja szkoleń i wdrożeń zdalnych ( VNC/ TeamViewer ) czyli internetowych oraz video konferencji na platformie szkoleniowej.
        - wykorzystujemy profesjonalną, komercyjną  platformę szkoleń internetowych
        - organizujemy cykliczne webinarnia dla użytkowników naszych rozwiązań
Udostępniamy naszą wiedzę nabytą podczas ponad 33 letniej współpracy z użytkownikami branży wod-kan i komunalnej oraz ciepłowniczej.
Zapewniamy bieżące doradztwo eksploatacyjne w tym sprzętowe oraz sprawny serwis komputerów PC, serwerów oraz zestawów inkasenckich,
Utrzymujemy i rozwijamy  dobre relacje z klientami tak z pionem operatorskim jak i decyzyjnym.
Prowadzimy ciągły proces rozwoju oprogramowania w tym unowocześnianie technologii  baz danych, zakresu funkcji, wydajności i  możliwości.
Otwieramy ścieżki na integrację ze specjalistycznymi rozwiązaniami branżowymi obcych producentów typu zdalny odczyt RADIO, różnorodne systemy GIS, automatyczne stacje zlewcze czy powiązania z innymi technologiami w tym sprawozdawczymi GUS/ZUS/US/MF i innymi.
Rozwijamy system ERP TYTAN SQL w obszarach e-USŁUG czym ułatwiamy naszym użytkownikom pracę wewnętrzną jak i  obsługę klientów. Oferujemy modułowy e-BOK dla branży WOD-KAN i uniwersalny, zaawansowany system obiegu dokumentów i spraw EOD TYTAN.
Zapewniamy zawsze atrakcyjne ceny, elastyczność konfiguracji, dogodne etapy wdrożeniowe i optymalne warunki rozliczeń.

Certyfikaty:

Rozwiązanie nasze otrzymało status Ready for Windows (RFW) i posiada certyfikat Windows 10 Compatible i działa pod Windows 11.  
( software solution has been approved for the Windows 10 Compatible logo )   

  • SYSTEM ERP DLA WYMAGAJĄCYCH
  • KOMFORTOWA OPIEKA EKSPLOATACYJNA I SERWISOWA

ROZWIĄZANIE DLA TWOJEJ FIRMY