Programy dla firm ciepłowniczych

SQL CIEPŁO

... więcej

rozliczenia za ciepło, rozliczanie chłodu, rozliczanie węzłów cieplnych, ciepłomierze, rekompensaty do rachunków (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1967) , windykacja, taryfy za ciepło, M-Bus ZE.

SQL FAKTURY

... więcej 

fakturowanie usług, fakturowanie materiałów, ułatwienia dla faktur okresowych, rejestracja usług, faktury terminowe, faktura pro-forma, statystyki sprzedaży, podziały sprzedaży.

SQL EOD

... więcej

elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja dokumentów, dekretacja dokumentów, modyfikowalny schemat obiegu dokumentów, indywidualne formularze i załączniki, skaner.

e-Moduły

... więcej

klasa e-Usług, zdecydowanie rozwijające możliwości TYTAN SQL takie jak: e-Druk, e-Faktura, e-SMS, e-Archiwum, e-Bank, zdalne odczyty - Radio, cyfryzacja pracy, przetwarzanie cyfrowe.

SQL e-BOK

... więcej

e-Usługa, zdalna obsługa klienta, ułatwienie kontaktu klienta z zakładem, ewidencja punktów usług, ewidencja wodomierzy, liczników ciepła, e-Faktury, e-Płatności, komunikaty, awarie.