Programy dla firm komunalnych

SQL WYWÓZ 

... więcej

wywóz nieczystości, gospodarka kontenerami, pojemniki,  planowanie tras wywozowych,  harmonogram wywozu, kontenery, usługi okresowe, surowce wtórne, windykacja. 

SQL FAKTURY

... więcej 

fakturowanie usług, fakturowanie materiałów, ułatwienia dla faktur okresowych, rejestracja usług, faktury terminowe, faktura pro-forma, statystyki sprzedaży, podziały sprzedaży.

SQL CIEPŁO

... więcej

rozliczenia za ciepło, rozliczanie chłodu, rozliczanie węzłów cieplnych, ciepłomierze, rekompensaty do rachunków (Dz. U. Z 2022 r. poz. 1967) , windykacja, taryfy za ciepło, M-Bus ZE.

e-Moduły

... więcej

klasa e-Usług, zdecydowanie rozwijające możliwości TYTAN SQL takie jak: e-Druk, e-Faktura, e-SMS, e-Archiwum, e-Bank, zdalne odczyty - Radio, cyfryzacja pracy, przetwarzanie cyfrowe.

SQL e-BOK

... więcej

e-Usługa, zdalna obsługa klienta, ułatwienie kontaktu klienta z zakładem, ewidencja punktów usług, ewidencja wodomierzy, liczniki ciepła, e-Faktury, e-Płatności, komunikaty, awarie.

SQL EOD

... więcej

elektroniczny obieg dokumentów, ewidencja dokumentów, dekretacja dokumentów, modyfikowalny schemat obiegu dokumentów, indywidualne formularze i załączniki, skaner.

SQL WYWÓZ

Moduł WYWÓZ realizuje zadania dotyczące rozliczeń za wywóz nieczystości, gospodarki kontenerami, planowanie tras wywozowych oraz harmonogramów, rozliczenia usług, materiały, świadczenia okresowe, zarządzanie kartotekami klientów, prowadzenie procesów windykacyjnych. Moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi składnikami systemu zintegrowanego TYTAN SQL.  Moduł działa również autonomicznie jako niezależna aplikacja.Cechy

możliwość planowania wywozów, wystawiania faktur, not księgowych, odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją roczną lub miesięczną oraz nazwą dokumentu, np. monit, faktura wewnętrzna itp. , prowadzenie bazy danych towarów, materiałów i usług celem uniwersalnego fakturowania wielobranżowej działalności firmy, automatyzacja wystawiania faktur okresowych, np. wywóz nieczystości, najem kontenerów, czynsze, mieszkaniowe, najem lokali, dzierżawy różne, inne opłaty stałe, możliwość wystawiania faktur Pro Forma, celem późniejszego wystawienia faktury VAT.

Funkcje

planowanie tras oraz harmonogramów wywozu nieczystości stałych i podstawiania kontenerów, wywozu nieczystości płynnych, zbiórki selektywnej, konserwacji zieleni oraz sprzątania ulic, możliwość wykorzystania modułu do fakturowania usług wcześniej zarejestrowanych, np. wywozu
nieczystości, odbioru lub podstawienia kontenera, gospodarka pojemnikami oraz kontenerami, tworzenie zadań jednorazowych lub okresowych dla operatorów, np. sprawozdanie dla zarządu, raport sprzedaży, wykonywanie comiesięcznych raportów, zmiana hasła logowania,  pełna ewidencja i kontrola płatności wystawianych faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty,  sygnalizowanie klientów z zadłużeniem i nadpłatą, harmonogramy faktur okresowych,  zestawienia dla księgowości, np. rejestry VAT, salda, obroty, wykaz nierozliczonych należności, wszechstronne raportowanie, w tym eksport danych do wielu standardów np. csv, xls, dostępnych wiele e-Modułów opcjonalnych klasy e-Usług.

Zalety

możliwość przygotowania dowolnych wykresów do każdego raportu, wspólna baza danych dla posiadaczy modułu rozliczeniowego WODA, współpraca z modułami KASA i BANK w celu automatycznego księgowania raportów i wyciągów, 
współpraca z systemami bankowości elektronicznej – wpłaty masowe, indywidualne konta bankowe, automatyczna współpraca i pełna integracja ze wszystkimi modułami systemu TYTAN SQL, możliwość edycji standardowych dokumentów, np. potwierdzeń sald, wezwań, zawiadomień, obsługa zdarzeń powiązanych z klientem – notatki, alarmy, dokumenty, SMS-y, Maile, e-Faktury, itp., powiązanie z bazą TERYT Urzędu Statystycznego, sprawdzanie poprawności NIP oraz PESEL, możliwość szybszej rejestracji nowego klienta poprzez zaczytanie zasadniczych danych identyfikacyjnych z bazy GUS.

SQL CIEPŁO

Moduł CIEPŁO realizuje zadania dotyczące rozliczeń za ciepło, chłód oraz węzły cieplne, zarządzanie kartotekami klientów, prowadzenie procesów windykacyjnych oraz nadzorowania infrastruktury technicznej, ciepłomierze, rozliczanie ubytków nośnika ciepła. Współpraca z e-BOK.  Rozlicza rekompensaty do rachunków za ciepło (Dz. U. z 2022 r. poz. 1967) w/g ustawy z dnia 15 września 2022.
Cechy

nowoczesne rozwiązanie TYTAN SQL CIEPŁO usprawniające działanie przedsiębiorstwa dostarczającego ciepło i dokonującego rozliczeń z odbiorcami, moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi składnikami systemu zintegrowanego TYTAN SQL, moduł dostosowany jest do najnowszych wymogów prawa, w tym sprawozdawczości JPK w aktualnie wymaganym wariancie i obowiązującym formacie MF, moduł działa również autonomicznie jako niezależna aplikacja, nowoczesne, stabilne i bezpieczne rozwiązanie oparte na serwerze bazy danych PostgreSQL o bardzo wysokiej wydajności, dostępnych wiele e-Modułów opcjonalnych klasy e-Usług. 

Funkcje

możliwość wystawiania faktur, not odsetkowych, wezwań do zapłaty ze zróżnicowaną numeracją, rozliczanie zużycia w węzłach ciepłowniczych o dowolnej strukturze, rozliczenia kosztów klimatyzacji- „chłodu” dla budynków, najemców, administratorów, możliwość współpracy z opomiarowaniem M-Bus i centralkami M-Bus ZE, generowanie odczytów pośrednich, np. na końcu roku, przy zmianie taryfy itp..  pełna ewidencja i kontrola płatności, monitorowanie procesu komorniczo-sądowego, ewidencjonowanie danych technicznych, liczniki ciepła, węzły cieplne, naliczanie abonamentów miesięcznych, dwumiesięcznych i inne opłaty, katalog różnych wzorów faktur z możliwością zmiany szaty graficznej, automatyzacja wystawiania faktur okresowych, wspólna baza danych z innymi systemami rozliczeniowymi TYTAN SQL w tym e-BOK, rozbudowana statystyka sprzedaży + wykresy z dowolnego okresu, obsługa zdarzeń powiązanych z klientem – notatki, alarmy, upomnienia, dokumenty, SMS-y, Maile, e-Faktury.

Zalety

nowatorskie podejście do obsługi zdarzeń uwzględniające obieg i śledzenie dokumentów, nowoczesna szata graficzna zgodna z aktualnymi trendami w informatyzacji, przejrzysta i intuicyjna prezentacja danych na ekranie oraz wizualizacja na wykresach, możliwość dostosowania programu do indywidualnych potrzeb użytkownika dzięki dużej liczbie definiowalnych parametrów, ciągły rozwój systemu bazujący na wymogach prawnych oraz spostrzeżeniach użytkowników, udostępniany w ramach bezpłatnych aktualizacji, zintegrowana e-Mapa (Google Maps, OpenStreetMap, Bing, MyGeoPosition) lokalizująca klienta, eksport danych do wielu standardów np. Excel, csv oraz szybkie tworzenie wykresów, dostęp do baz i weryfikacja w GUS REGON, NIP_VAT, KRD.