e-Moduły i e-Usługi uzupełniające

e-SMS 

... więcej

masowe wysyłanie SMS-ów, alerty,  procesy windykacyjne, usprawnienie windykacji, szybka komunikacja, katalog treści SMS-ów, historia wysyłki, e-Usługa, SMS z programu TYTAN.

e-Druk

... więcej 

elektroniczna dystrybucja faktur papierowych, outsourcing dostarczania faktur papierowych, obniżenie kosztów faktur papierowych, e-Usługa, e-Dokument, e-Faktura papierowa. 

e-Archiwum

... więcej

archiwizacja dokumentów, usystematyzowanie dokumentacji klienta, archiwum elektroniczne, katalogowanie archiwum, skanowanie dokumentów, e-dokument w chmurze, FTP. 

e-Bank

... więcej

moduł z klasy e-Usług, indywidualne konta bankowe,  szybkie rejestrowanie wpłat  w modułach rozliczeniowych TYTAN SQL,  automatyczna rejestracja wpłat  w FK /RV, wpłaty masowe.

Odczyt zdalny- RADIO

... więcej

e-Usługa, powiązanie odczytów radiowych (zdalnych)  wodomierzy ( ciepłomierzy ) z systemem rozliczeniowym TYTAN SQL (moduły WODA/ CIEPŁO), standardy odczytu. 

e-Faktura

... więcej

automatyzacja wystawiania i wysyłania e-Faktur bezpośrednio z modułów rozliczeniowych, zawiera ważną funkcjonalność potwierdzenia odbioru e-Faktur przez Odbiorców.

Zarządzanie procesami

... więcej

usystematyzowanie pracy, kontrola prawidłowej realizacji wszelkich procesów, kontrola zadań, inwestycji, nadzór nad zadaniami podzielonymi na etapy i rozciągniętymi w czasie.

e- SMS

Moduł e-SMS realizuje masowe wysyłanie SMS-ów do klientów, wprost z systemu TYTAN SQL , wysyłanie odbywa się przez Internet za pośrednictwem operatorów PLUS, GSMService , SMSApi, ORANGE.
Funkcjonalność działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 


Cechy

moduł umożliwia wysyłanie dowolnych SMS-ów dla wskazanego klienta lub grupy klientów spełniających określone kryteria, np. zawiadomienie o przekroczeniu terminu płatności, nowym terminie odczytu czy wywozu, informację o awarii magistrali na wskazanym obszarze, o planowym wyłączeniu wody na danej ulicy, o zaległościach płatniczych oraz okazjonalne komunikaty itp.

Funkcje

wysyłanie SMS-ów wprost z systemu TYTAN SQL. Do kampanii wysyłkowych wykorzystuje się wcześniej pozyskane numery telefonów zapisane w kartotece klienta systemu . ( umowa, e-BOK ), dane, czyli numery telefonów, gromadzone są i uzupełniane w kartotece klienta systemu TYTAN SQL, treści SMS-ów edytowane są w systemie TYTAN SQL jako zdarzenia. Powstaje katalog treści i historia wysyłek SMS.

Zalety

nowoczesna technologia komunikacji z klientem, łatwość i szybkość komunikacji w sytuacja awaryjnych czy alarmowych,
poprawa i wzbogacenie prestiżu zakładu, kolejny kanał windykacji, tworzona jest historia wysłanych SMS-ów z datą i godziną przygotowania SMS-a, wysłania i odebrania. 
  

e- Druk

Moduł e-Druk realizuje drukowanie i dystrybucję faktur papierowych, obniżenie kosztów i pracochłonności procesu dostarczania faktur oraz
przekazanie czynności z tym związanych do firmy zewnętrznej Envelo.
Funkcjonalność działa przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. 
Cechy

bardzo prosta metoda przygotowania dokumentów do druku i elektronicznej  dystrybucji w postaci papierowej, zdecydowane skrócenie czasu przygotowania dokumentów typu faktura, korekta, upomnienie, nota odsetkowa do dystrybucji w postaci papierowej do klienta,  rozwiązanie czasochłonnego problemu drukowania i składania dokumentów przed wysyłką jak również ich segregowania, kopertowania, adresowania i oznakowania.

Funkcje

druk i dystrybucja faktur, upomnień, not odsetkowych w wersji papierowej bez wychodzenia z biura, przygotowanie odpowiedniego zestawu plików/składników celem przekazania na platformę dystrybucyjną ENVELO celem wydrukowania i dalszego doręczenia przez Pocztę Polską. Integracja z wykorzystaniem WS (web serwisów) celem dostępności procesów wysyłkowych z poziomu modułów rozliczeniowych TYTAN SQL (WODA, FAKTURY, CIEPŁO, WYWÓZ).
Obsługa wysyłek dokumentów do platformy ENVELO z poziomu systemu TYTAN SQL.

Zalety

oszczędność czasu, drukarek, tuszy, tonerów, papieru i energii elektrycznej, zdecydowane wydłużenie sprawności eksploatacyjnej urządzeń drukujących w firmie, obniżenie całkowitych kosztów dystrybucji faktur, korekt, upomnień i not papierowych,  odciążenie personelu pracowniczego od czynności związanych z przygotowaniem wysyłek , rozwiązanie doskonale spełniające wymogi odbiorców faktur przywiązanych do dokumentów papierowych i nie wykorzystujących kanałów komunikacji elektronicznej.  ( emeryci, renciści, starsze pokolenie ).

e- Archiwum

Moduł e-Archiwum realizuje ułatwienie dostępu do różnorodnej dokumentacji związanej z klientem. e-Archiwum umożliwia archiwizację i usystematyzowanie dokumentów w wersji elektronicznej dostępnych obecnie zarówno w postaci papierowej jak i elektronicznej.


Cechy

udostępnienie mechanizmu skanowania rozmaitych dokumentów papierowych oraz ich przechowywania w wersji elektronicznej, obsługa procesu skanowania z poziomu modułów TYTAN SQL WODA/ FAKTURY/ WYWÓZ/ CIEPŁO.
Możliwość ciągłego, stopniowego wzbogacania, rozbudowywania dokumentacji elektronicznej. Obsługa wielu standardów dokumentów.

Funkcje

powiązanie danych elektronicznych z odpowiednimi kategoriami zdefiniowanymi w systemie TYTAN SQL: klient, odbiorca, wodomierz, zdarzenie, inne kategorie. Współpraca ze skanerami lokalnymi podłączonymi do stanowiska operatorskiego lub skanerami sieciowymi,  możliwość przechowywania skanowanych dokumentów na dyskach lokalnych lub na chronionych zasobach FTP zarówno lokalnie jak i w chmurze, możliwość stosowania atrybutów do gromadzonych dokumentów typu: zwykły, poufny, tajny.

Zalety

archiwum dokumentów dostępne na wyciągnięcie ręki, umożliwienie przeniesienia dokumentów papierowych na poziom dokumentacji elektronicznej, możliwość zgromadzenie pełnej dokumentacji danej kategorii w jednym miejscu, błyskawiczny dostęp do zarchiwizowanych elektronicznie dokumentów,  skrócenie czasu wyszukiwania dokumentów,  duża łatwość katalogowania i kategoryzacji dokumentacji. Działanie pro ekologiczne, nowoczesne i zgodne z klasą e-Usług. 
  

e- Bank

Moduł e-Bank zapewnia szybkie rejestrowanie wpłat klientów
w modułach rozliczeniowych systemu TYTAN SQL z poziomu plików bankowych. Elektroniczna wymiana danych funkcjonuje pomiędzy systemem TYTAN SQL a bankiem prowadzącym usługę ’’płatności
masowych czyli indywidualnych kont bankowych’’. 


Cechy

szybkie rejestrowanie wpłat klientów w modułach rozliczeniowych systemu TYTAN SQL, elektroniczna wymiana danych funkcjonuje pomiędzy systemem TYTAN SQL a bankiem prowadzącym usługę ’’płatności masowych czyli indywidualnych kont bankowych’’. Kilkaset wpłat księgujemy w 2-3 minuty. Umożliwia współpracę  z zakresie  " płatności masowych" z dowolnym, nowym bankiem pozostawiając obecne rozliczenia w banku dotychczasowym.

Funkcje

generowanie na potrzeby faktur, not odsetkowych, upomnień lub formularzy przelewu indywidualnego konta bankowego, indywidualne konto jest umieszczane na dokumencie. Każdy kontrahent firmy reguluje swoje zobowiązania podając na przelewach indywidualne, stałe konto bankowe. Bank prowadzący automatycznie (w momencie wpływu pieniędzy) zakłada dla każdego kontrahenta subkonto. Bank codziennie przekazuje wykaz transakcji a moduł e-Bank rejestruje wpłaty. 

Zalety

moduł e-Bank firmy Tytan wczytuje plik wpłat do bazy danych, następnie dokonywana jest błyskawiczna analiza i weryfikacja przesłanych z banku danych. Z modułu e-Bank dokonywany jest automatyczny zapis wpłat do kartotek modułów fakturujących w TYTAN SQL – WODA, CIEPŁO, FAKTURY, WYWÓZ oraz odpowiednia rejestracja w module FK/RV. Współpracujemy z bankami: PKO Bank Polski SA, Bank PEKAO SA, Santander Bank Polska SA, Citi Handlowy (Bank Handlowy SA), ING Bank Śląski SA, Plus Bank SA, SGB SA, BNP Paribas SA, BPH SA, BOŚ SA, Millennium SA i inne.  Deklarujemy współpracę z każdym bankiem, szybkie wdrożenia, zauważalny efekt w krótkim czasie. 

zdalne odczyty RADIO

Moduł zdalne odczyty RADIO  to kompletny mechanizm standaryzacji, analizy, statystyki, konwersji i wczytywania odczytów radiowych do oprogramowania rozliczeniowego TYTAN SQL WODA i CIEPŁO. Cechy

obróbka danych pozyskanych drogą radiową – standaryzacja, konwersja. Moduł analizuje szczegółowo dane pozyskane drogą radiową i umożliwia wczytanie ich do baz danych w systemie TYTAN SQL (moduły WODA/ CIEPŁO). Obsługa zużycia oraz alarmów. Dwukierunkowa współpraca z systemami zdalnego odczytu, konwersja odczytów radiowych. Możliwość dostosowania do każdego standardu odczytu zdalnego.

Funkcje

analiza danych pozyskanych drogą radiową i wczytanie ich do baz danych w systemach rozliczeniowych TYTAN SQL, analiza alarmów,  tworzenie tras odczytowych tylko dla liczników z nakładką radiową: „trasa radiowa”,  rozliczanie podliczników czyli odjęcia sumy zużyć z podlicznika od licznika głównego, drukowanie listy odczytów radiowych - warianty, dwukierunkowa wymiana danych z rozwiązaniem radiowym.

Zalety

dwukierunkowa współpraca- również przygotowanie trasy dla DIEHL, SENSUS, ITRON, APATOR, TELEMETRIA i inne
- uzyskujemy jedną, zgodną bazę danych odbiorców/ liczników i nakładek, nie musimy wpisywać ich podwójnie tak do TYTAN SQL jak i do systemu radiowego (autonomiczny system dostawcy nakładek ), możliwość uruchomienie kilku standardów radia w jednej instalacji, współpraca ze wszystkimi standardami odczytu zdalnego w Polsce, odczyty GSM, odczyty on-line, odczyty liczników na koniec okresu- miesiąca, roku.  

e-Faktura_L

e-Faktura_L  automatyzuje procesu wystawiania i wysyłania e-Faktur
bezpośrednio z modułów bilingowych systemu TYTAN SQL. Posiada ważną funkcjonalność automatycznego potwierdzenia odbioru e-Faktur przez Odbiorców oraz możliwość weryfikacji czy i kiedy faktura została odebrana.

Cechy

moduł w sposób automatyczny współpracuje z pozostałymi składnikami systemu rozliczeniowego  TYTAN SQL czyli WODA, FAKTURY, WYWÓZ, CIEPŁO. Moduł dostosowany jest do najnowszych potrzeb użytkowników. Moduł dodatkowo wyposażony jest w funkcjonalność automatycznego potwierdzenia odbioru e-Faktur przez Odbiorców.

Funkcje

moduł działa w oparciu o zewnętrzny serwer Internetowy.
Faktury są automatycznie wysyłane na serwer a klient otrzymuje maila z linkiem do pobrania swojej faktury.  Klient pobiera swoją fakturę poprzez link z serwera internetowego w chmurze, dzięki temu nie jest wymagana praca serwera zakładowego przez 24 h na dobę ani dostęp do bazy SQL z zewnątrz.

Potwierdzenia odbioru są rejestrowane w module rozliczeniowym TYTAN SQL WODA/FAKTURY/WYWÓZ/ CIEPŁO. Operator SQL WODA ma dostęp do informacji o odebraniu e-Faktury przez Klienta (data, adres IP, host) Potwierdzenie odbioru oznacza pewność odczytania e-Faktury.
Informacja o odbiorze ułatwia ewentualne, późniejsze kwestie windykacyjne gdyż dysponujemy informacją o odebraniu.

Zalety

nowatorskie podejście do obsługi dystrybucji e-Faktur.
Dostępna możliwość edycji treści e-maila, który otrzymują klienci z linkiem do swojej e-Faktury. Do wysyłania e-Faktur niezbędna jest skrzynka e-mail, z której są wysyłane powiadomienia z linkiem do e-Faktur. Odbiór faktury zabezpieczony dodatkowo kodem Captcha.
Konto mailowe dedykowane dla e-Faktur może zostać założone przez zakład we własnej domenie mailowej lub w domenie administrowanej przez Tytan Sp. z o.o. – opcja do wyboru. Z uwagi na spotykane ostatnio ograniczenia w ilości wysyłanych maili w krótkim czasie,  polecamy dedykowane konta pocztowe o zwiększonych limitach wysyłek.

zarządzanie procesami

Moduł Zarządzania Procesami umożliwia nadzór nad prawidłowym wykonaniem każdego procesu i zadania,  usystematyzowanie działań, kontrola procesu, procesy etapowe, ewidencja etapowości.


Cechy

moduł umożliwia zarządzanie procesami w systemie TYTAN SQL,  pozwala na usystematyzowanie i odpowiednie prowadzenie zadań realizowanych przez dział WODA/ FAKTURY/ WYWÓZ/ CIEPŁO, kontrola zadań, zadania firmowe, zadania działów, zadania personelu, operatorów, inwestycje.

Funkcje

usystematyzowanie działań mających na celu planowanie i kontrolę wykonania danego procesu, obsługa dowolnego procesu i ewidencja wszelkich informacji związanych z etapowością, kontrola prawidłowości wykonania kolejnych etapów dowolnego procesu (np. przyjęcie nowego
klienta, dowolne długofalowe działania etapowe, wymiana wodomierza, budowa przyłącza, procesy windykacyjne – łącznie z sądem i komornikiem, windykacje komornicze, działania kontrolne inwestycji, remontów itp).

Zalety

możliwość ustalenia aktualnego etapu realizowanego procesu, możliwość oszacowania terminu zakończenia procesu oraz kolejnych jego etapów, opcjonalnie powiązanie z procesem skanowanych i istniejących elektronicznych dokumentów
źródłowych (wymagany moduł e-Archiwum), efektywne zarządzanie przebiegiem procesu poprzez wysyłanie e-maili (standard) i SMS (wymagany moduł e-SMS) do aktywnych uczestników procesu , duża łatwość katalogowania i kategoryzacji procesów związanych z klientami, moduł dostępny bez dodatkowych opłat w wersji standardowej od grudnia 2018 roku.